De corona-pandemie is inmiddels een vage herinnering. Toch kunt u nog te maken krijgen met financiële gevolgen voor uw onderneming. Als u gebruik heeft gemaakt van het bijzonder belastinguitstel is per 1 oktober 2022 de periode begonnen waarin u in vijf jaar tijd deze schuld gespreid moet aflossen.   Deze rente is stapsgewijs verhoogd. De laatste stap brengt de invorderingsrente over deze uitgestelde betalingen op 1 januari 2024 op 4%.

 

Ondernemers die moeite hebben met betalen, kunnen om een aanpassing van de betalingsregeling vragen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om een betaalpauze van maximaal 6 maanden, kwartaal- in plaats van maandbetalingen of (onder voorwaarden) een verlenging van de betalingsregeling van 5 naar 7 jaar.

Soms zijn bedrijven in principe gezond, maar hebben ze toch een problematische schuldenlast. Schuldsanering kan dan in uiterste nood een oplossing zijn om te voorkomen dat de ondernemer failliet gaat. De Belastingdienst wil deze ondernemers extra ondersteunen door de kans op een saneringsakkoord te vergroten. Wacht niet te lang met het zoeken naar een oplossing als een faillissement dreigt. Door tijdig een plan op te stellen en ondersteuning te zoeken kan een dreigend faillissement soms worden afgewend.

 

Heeft u het idee dat een faillissement een reële dreiging voor uw onderneming is dan kunt u contact met ons opnemen om uw opties zoals waaronder betalingsregelingen en doorstart te inventariseren. In het algemeen geldt dat hoe eerder u in actie komt des te meer mogelijkheden open staan.

 

 Actuele informatie over de maatregelen die getroffen zijn voor ondernemers kunt u vinden op de website van de volgende instanties:

 

https://www.kvk.nl/corona

https://ondernemersplein.kvk.nl/coronasteun-terugbetalen/

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/coronavirus

 

Een overzicht van de financiële regelingen die de overheid aanbiedt kan worden gevonden via onderstaande link:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen