Bewaarplicht administratie: voor hoe lang?

 

De administratie van een onderneming moet 7 jaar bewaard worden. Het gaat dan om het grootboek, in- en verkoopfacturen, bankafschriften, voorraadadministratie, loonadministratie en dergelijke. Van belang is dat iedere financiële transactie te herleiden is aan de hand van deze stukken. Als er twijfel is over de noodzaak van het bewaren van bepaalde stukken, zoals bijvoorbeeld pakbonnen voor intern gebruik, doet u er goed aan om van tevoren met de belastingdienst te overleggen of deze stukken kunnen worden vernietigd voordat de 7 jaren voorbij zijn. Mochten ze later toch nodig zijn kunt u voor dure verrassingen worden geplaatst.

 

 Er zijn bepaalde stukken die langer moeten worden bewaard. Voor investeringen in onroerend goed en voor verbouwingen geldt 10 jaar bewaarplicht in verband met de aftrek voorbelasting.

Juridische stukken als een aandeelhoudersregister, statuten, samenwerkingsovereenkomsten en dergelijke houden hun bewijskracht tot 7 jaar na beëindiging van deze overeenkomsten. De bewaarplicht kan dus langer doorlopen dan 7 jaar nadat uw onderneming ophoudt te bestaan.

 

Als u elektronische diensten, radio- en televisieomroepdiensten en telecommunicatiediensten levert moet u uw administratie ook 10 jaar bewaren.

 

1-A