Heb ik een accountant nodig?

 

De beschermde titel accountant geeft aan dat u te maken heeft met iemand met een gedegen opleiding en werkervaring. Maar slechts zo'n 2% van de Nederlandse ondernemingen is zo groot dat het inschakelen van een accountant verplicht is gesteld.

 

Het gebruik maken van een accountant is alleen vereist als uw onderneming valt onder de kwalificatie ’middelgroot‘ of ’groot’. Om het precies te zeggen: de eisen die aan ondernemingen worden gesteld voor de verslaggeving zijn voor middelgrote, kleine en micro ondernemingen afgezwakt. De noodzaak van het inschakelen van een accountant voor het verkrijgen van een accountantsverklaring is daarmee komen te vervallen voor kleine en micro ondernemingen.

De belangrijkste taak van een accountant is het afgeven van een accountantsverklaring. Daarmee wordt voor externe partijen als banken en investeerders een signaal afgegeven over de betrouwbaarheid van de administratie. Voor grote en middelgrote ondernemingen heeft de wet bepaald dat de belangen zo groot zijn dat deze accountantsverklaring verplicht is.

 

Het duurt even voordat de wet stelt dat er sprake is van een middelgrote onderneming. Er moet  twee opeenvolgende jaren worden voldaan aan twee van de drie volgende kenmerken (in 2020) om in een bepaalde categorie te vallen:

 

                                           Activa                                          Netto-omzet                                  Aantal werknemers

Micro                       < € 350.000                                   < € 700.000                                                < 10  personen

Klein                            € 350.000 - € 6 mln                   € 700.000 - € 12 mln                    10 - 50  personen

Middelgroot           € 6 mln - € 20 mln                       € 12 mln - € 40 mln                    50 - 250  personen

Groot                       > € 20 mln                                      > € 40 mln                                                  > 250  personen

 

Zolang uw onderneming nog niet middelgroot is volgens deze definitie, een eenmanszaak of vof  is, en  u beschikt over de nodige kennis van zaken kunt u in principe zelf de jaarrekening opstellen vanuit uw boekhouding en deze verwerken in uw aangifte inkomstenbelasting.  

 

2-A