Meewerkende partner

 

Voor ondernemers waarvan de partner helpt in de onderneming bestaan een aantal mogelijkheden om deze arbeid fiscaal voordelig te compenseren. Bijspringen in de onderneming hoeft dus niet gratis te gebeuren.

De meewerkaftrek is een vermindering van de belastbare winst doordat de partner meewerkt in de onderneming. Doordat de belastbare winst lager zal zijn zal de te betalen belasting ook lager uitvallen door deze aftrekpost. Het moet dan wel gaan om een fiscale partner die in de onderneming meewerkt zonder zelf ondernemer te zijn.

 

Om van de meewerkaftrek gebruik te kunnen maken zijn wel een aantal voorwaarden verbonden: de belastingplichtige zelf is ondernemer, hij voldoet aan het urencriterium van 1225 uren werkzaam in de onderneming in dat jaar, en de meewerkende partner werkt op jaarbasis minimaal 525 uur mee in de onderneming. Dat komt neer op gemiddeld 10 uur per week.

Hoe meer uren worden meegewerkt door de partner, hoe hoger de aftrek bedraagt. Dit kan oplopen tot een maximum van 4% van de behaalde winst.

Het effect van de meewerkaftrek is dus een verlaging van de belastbare winst waardoor minder winstbelasting wordt geheven, en niet een concrete beloning in geld. Er kan voor worden gekozen om de partner op een andere manier te belonen door middel van een salaris of arbeidsvergoeding.

Ook hier bestaat het voordeel er uit dat de belastbare winst van de onderneming wordt verlaagd. Nadeel is wel dat er dan loon of resultaat uit overige werkzaamheden ontstaat voor de meewerkende partner, die bij zijn of haar aangifte inkomstenbelasting wordt belast als deze hoger is dan € 5.000. De ondernemer mag dan niet meer de meewerkaftrek toepassen in de aangifte van zijn onderneming.

Is de vergoeding lager dan €5.000, dan is de ontvangst bij de partner niet belast, maar bij de ondernemer ook niet aftrekbaar van de winst. In dat geval kan wel van de meewerkaftrek gebruik worden gemaakt.

Als het totale inkomen van de partner veel minder is dan van de ondernemer betekent dit dat de partner onder een lager belastingtarief valt.

 

2-I