Willekeurig afschrijven: hoe werkt het?

 

Willekeurig afschrijven houdt in dat een ondernemer zelf mag bepalen hoe snel een bedrijfsmiddel wordt afgeschreven. Het grote voordeel is dat daarmee de afschrijvingslasten naar voren worden gehaald waardoor de winst in de beginjaren lager, en in latere jaren hoger zal zijn. Een lagere winst in de beginjaren betekent een lagere belastbare winst en dus een lagere belasting.

Het effect op de winst over alle jaren bij elkaar opgeteld waarin het bedrijfsmiddel wordt gebruikt zal hierdoor niet veranderen, maar er wordt zo wel in het begin minder belasting geheven over de winst waardoor meer geld in het bedrijf beschikbaar blijft. Zeker in de startjaren van een bedrijf kan dat gunstig zijn. Ook kan door willekeurig afschrijven soms een gunstiger belastingtarief worden bereikt.

Willekeurig afschrijven kan zowel meer als minder dan gebruikelijk afschrijven betekenen. Beiden zijn mogelijk als dat gunstiger is voor de ondernemer.

 

Vereisten voor willekeurig afschrijven

Er zijn wettelijke eisen gesteld aan de hoogte van de jaarlijkse fiscale afschrijvingen. Zo kan bij roerende zaken jaarlijks niet meer dan 20% van de aanschafwaarde van een bedrijfsmiddel worden afgeschreven. Het duurt dan dus minimaal 5 jaar voordat volledig is afgeschreven tot de restwaarde.

 

 

4-I

 

Als wordt voldaan aan de wettelijke eisen kan van willekeurig afschrijven gebruik worden gemaakt.

 

Om te beginnen kunnen startende ondernemers die recht hebben op startersaftrek van de regeling gebruik maken. Startende ondernemer is iemand maximaal 3 jaren.

 

Daarnaast kunnen investeringen die in het belang zijn van het Nederlandse milieu willekeurig worden afgeschreven. De bedrijfsmiddelen die hiervoor in aanmerking komen staan op een lijst die wordt vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook voor andere bedrijfsmiddelen kan dit gelden [art 13 Uitv Besl IB]. Het bedrijfsmiddel kan in dit geval niet voor 100% willekeurig worden afgeschreven. Vereist is dat de investering drie maanden van tevoren wordt aangemeld.

 

Bij willekeurige afschrijving kan al worden afgeschreven vóordat het bedrijfsmiddel in gebruik wordt genomen. Bij normale afschrijving kan dit niet. Vóor de ingebruikname kan niet meer worden afgeschreven dan er al is betaald. Er kan maximaal tot de restwaarde van een bedrijfsmiddel worden afgeschreven.