Aangifteperiode:

kwartaal, maand of jaar?

 

Zodra u zich hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel zal de belastingdienst u na enkele dagen registreren als aangifteplichtige voor de omzetbelasting en een brief sturen die aangeeft over welke periode u aangifte omzetbelasting moet doen. Meestal zal de belastingdienst u verplichten in eerste instantie per kwartaal aangifte te doen.

 

Het is mogelijk om een verzoek in te dienen bij de belastingdienst om per maand of per jaar aangifte omzetbelasting te doen. Krijgt u vooral omzetbelasting terug in plaats van dat er wordt afgedragen en gaat het om grote bedragen, dan kan het gunstig zijn om de omzetbelasting zo vroeg mogelijk terug te vragen. U beschikt dan snel over het geld dat als btw- afdracht was ingehouden als voorheffing.

Meestal zal het juist voor kleine bedrijven gunstiger zijn om eenmaal per jaar aangifte te doen. Eenmaal per jaar levert namelijk veel minder administratief werk op. De belastingdienst zal hier niet zomaar mee akkoord gaan. Er moet aan alle hieronder genoemde voorwaarden worden voldaan. Doet u geen zaken met het buitenland, dan zijn slechts de eerste twee eisen van belang.

 

 

- per jaar wordt minder dan 1.883 euro btw betaald (2020);

- u heeft een eenmanszaak, maatschap of vof, dus geen rechtspersoon als een bv;

- u hebt geen vergunning artikel 23, wat wil zeggen dat wanneer u goederen importeert uit niet-EU landen, de aftrek van btw voor deze goederen niet invult bij uw btw aangifte, maar afrekent bij de grens;

- u heeft voor minder dan 10.000 euro aan intracommunautaire leveringen of diensten, of intracommunautaire verwervingen of afgenomen intracommunautaire diensten.

intracommunautair wil zeggen: tussen landen die lid zijn van de Europese Unie.

 

Als niet meer wordt voldaan aan de voorwaarde neemt de belastingdienst zelf contact met u op.

 

 

 

 

 

4-O