Belastingaangiften

 

De belastingdienst verstuurt vanaf half december de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting over het belastingjaar. Indien u in loondienst bent zullen veel feiten al bekend zijn bij de belastingdienst en vooraf zijn ingevuld. Hebben zich in het afgelopen jaar veranderingen voorgedaan zoals hoge medische kosten of overige inkomstenbronnen waar nog geen loonheffing over is ingehouden? Dan kan het zijn dat u zelf aanvullende informatie in uw aangifte moet verstrekken.

 

Voor het ondernemingsdeel van de aangifte moeten de gegevens hoe dan ook volledig door uzelf worden aangeleverd en aan de nodige eisen voldoen.

 

Onder bepaalde omstandigheden kan over voorgaande jaren belasting worden teruggevraagd. Dit doet zich onder meer voor bij een wisselend inkomen en te veel betaalde loonheffingen door onregelmatig werk.

Daarnaast kunt u in privé handelingen verrichten gedurende het jaar  die consequenties hebben voor de door u te betalen belasting, zoals de tijdelijke verhuur van uw woning, een schenking aan uw kinderen of een beroep op vrijstellingen. In deze gevallen kan het verstandig zijn om vooraf informatie in te winnen over de gevolgen, omdat dit niet altijd achteraf hersteld kan worden. 

 

Solvas kan uw belastingaangifte verzorgen volgens de recente wetgeving en u eventueel adviseren over  de fiscaal gunstigste keuzes die kunnen worden gemaakt.

 

   

   

  • Wilt u uw aangifte inkomstenbelasting laten doen door een specialist?
  • Hebben zich in uw situatie veranderingen voorgedaan die gevolgen kunnen hebben voor uw  belastingaangiften?
  • Heeft u vragen over de fiscale gevolgen van uw plannen?

   

  Neem dan per e-mail contact op en overleg vrijblijvend over uw specifieke situatie.