Boetes voor het niet of te laat

aangeven van omzetbasting

 

Aangifte omzetbelasting vergeten te doen? Vervelend. De belastingdienst wil graag op tijd de omzetbelasting ontvangen en heeft boetes ingesteld om te stimuleren dat dit gebeurt. Bent u te laat met het doen van aangifte, dan volgt onherroepelijk een boete. Hetzelfde geldt voor de betaling.

 

U kunt een boete krijgen voor het niet doen of te laat doen van aangifte omzetbelasting. De maximum boete in 2020 is hiervoor 136 euro. Dit maximum wordt opgelegd bij stelselmatig verzuim in het doen van aangifte of het afdragen van de omzetbelasting. Voor een eerste verzuim wordt de helft van dit bedrag in rekening gebracht.

 

Let er dus goed op dat zowel de aangifte omzetbelasting als de betaling zelf op tijd wordt gedaan binnen de maand die volgt op het einde van de periode. Voorbeeld: de aangifteperiode over het eerste kwartaal loopt af op 31 maart en moet dus zowel gedaan als betaald zijn voor het eind van de maand april.

 

 

2-O