De kleine ondernemersregeling

 

Vanaf 2020 is de kleine ondernemersregeling (KOR) anders ingericht. De oude regeling kwam er op neer dat tot een maximum van €1.883 per jaar een korting plaats vond op het af te dragen btw bedrag.

Onder de nieuwe regeling vervalt de kortingsregeling. In plaats daarvan is het nu toegestaan tot een omzet van €20.000 helemaal geen btw in rekening te brengen. Er mag ook geen btw als voorheffing worden teruggevraagd. Als gevolg hiervan hoeft ook geen btw aangifte te worden gedaan, op uitzonderingsgevallen na.

Het voordeel zit nu niet in de korting op de btw afdracht maar in het feit dat de winstmarge bij gelijke verkoopprijzen hoger wordt omdat geen btw aan de klant in rekening wordt gebracht. 

 

Onder de oude regeling kon jaarlijks achteraf worden aangegeven of er gebruik werd gemaakt van de regeling als dat de moeite waard was. Onder de nieuwe regeling legt de ondernemer zich van tevoren vast voor een periode van drie jaar. In deze periode moet de regeling gebruikt blijven worden totdat de omzet hoger wordt dan €20.000. Dit moet dan direct worden gemeld bij de belastingdienst en vanaf dat moment moet btw in rekening worden gebracht bij de klant. U wordt dan weer btw plichtig totdat de omzet weer onder €20.000 per jaar komt te liggen en u de KOR opnieuw kunt aanvragen.

 

 

 

De nieuwe regeling is niet persé voordelig voor ondernemingen waarvan de omzet bijna €20.000 is. Als de omzet boven €20.000 komt moeten de prijzen en de administratie worden aangepast voor de btw. De prijsstijging door de btw zou er zomaar toe kunnen leiden dat de omzet weer snel onder de €20.000 komt omdat de vraag afneemt.

De regeling kan zelfs nadelig uitvallen als meer btw kan worden teruggevraagd dan afgedragen, bijvoorbeeld als vrijwel alle crediteuren goederen en diensten tegen 21% btw leveren, en bij verkoop 9% btw wordt gerekend.

 

 Aanmelding

 

De melding moet schriftelijk worden gedaan aan de belastingdienst met het volgende formulier:

 Melding beëindiging kleine ondernemersregeling.pdf

 

Dit formulier is tevens te downloaden vanaf de website van de belastingdienst. Het formulier moet uiterlijk vier weken vóor de ingangsdatum van het aangiftetijdvak waarin u de regeling wilt laten ingaan door de belastingdienst zijn ontvangen. Voor 2021 was dit 3 december 2020.

 

 

7-O