Kan ik benzinekosten altijd

opgeven als bedrijfskosten?

 

Dat hangt er van af of het voertuig een bedrijfsmiddel is of niet. Als het gaat om een auto of ander voertuig dat een privé vervoermiddel is kunnen benzinekosten niet worden opgevoerd als bedrijfskosten. Er geldt in dat geval wel een vergoeding van 19 cent per zakelijk gereden kilometer. Deze vergoeding wordt in het fiscaal jaar 2023 verhoogd naar 21 cent en in 2024 naar 22 cent.

Er moet dan wel een kilometerregistratie worden bijgehouden waaruit blijkt wanneer deze kilometers zijn afgelegd. De ondernemer is vrij in hoe hij dit doet. De gereden kilometers kunnen worden aangetoond door de afgelegde kilometers in de agenda bij te houden, door een app te gebruiken die tijd en afstand bijhoudt of op een andere manier. De bewijslast voor het zakelijke karakter ligt bij de ondernemer. Woon-werkverkeer geldt daarbij als zakelijk verkeer. De kilometers van huis naar werk mogen dus worden meegeteld.

 

Bent u ondernemer en gaat het om een auto als zakelijk bedrijfsmiddel, dan kunnen alle kosten als bedrijfskosten worden opgevoerd, dus ook de benzinekosten. In dat geval geldt dat er niet meer dan 500 kilometer per jaar privé van het voertuig gebruik mag worden gemaakt. Het is belangrijk om de privé gereden kilometers goed te registreren en de limieten niet te overschrijden. Dreigt dat toch te gebeuren, dan moet dit direct worden gemeld bij de belastingdienst. Het formulier hiervoor is te vinden op de website van de belastingdienst. Bij meer dan 500 kilometer privé gebruik van een auto van de zaak krijgt u te maken met bijtelling.

Het gebruik van een tankpas op naam van de zaak helpt bij het bijhouden van de benzinekosten, maar doet niets af aan deze regels.

 

3-I