De aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting kan een complexe zaak zijn als u een eigen onderneming heeft. Er komt immers een ondernemersdeel bij waar u alle gegevens zelf moet invullen, omdat deze nog niet bij de belastingdienst bekend zijn.

Daarnaast kan elke overgang in de ondernemingsvorm die u voert vergaande gevolgen hebben voor de belasting die u later moet gaan betalen. Denk daarbij aan het oprichten van een vof of BV,  of het zakelijk in gebruik nemen van een bedrijfspand, maar ook een echtscheiding of erven van een onderneming. Het loont vaak de moeite om deze vragen van te voren te laten beoordelen op hun fiscale gevolgen. Solvas kan hierbij ondersteuning bieden.

 

 

 

Kiest u er voor de administratie uit te besteden, dan kunt tevens ondersteuning verwachten bij fiscale zaken die verband houden met de administratie.

 

Zoals bijvoorbeeld bij de aanschaf, privé gebruik en de fiscale bijtelling van een bedrijfsauto, leveringen van en naar het buitenland, en btw verleggingsregelingen. Als  deze vragen voortkomen uit het verwerken van de administratie wordt dit meegenomen in de werkzaamheden. 

Heeft u specifieke vragen over bijvoorbeeld investeringsregelingen, pensioenopbouw, of liquiditeitenprognoses dan wordt een uurtarief in rekening gebracht. Voor standaard zaken gelden standaard prijzen. Voor complexere vragen zal indien mogelijk van tevoren worden aangegeven wat de kosten zullen zijn.