Er is een fout in de aangifte omzetbelasting gemaakt.

Wat nu?

 

Het kan gebeuren dat een aangifte omzetbelasting niet klopt en dat u daar pas later achter komt. Als een aangifte omzetbelasting al is verstuurd kan dit alleen nog worden gecorrigeerd door een suppletie aangifte omzetbelasting in te dienen, tenzij het te corrigeren btw bedrag kleiner blijkt te zijn dan € 1.000. In dat geval kan de correctie worden meegenomen in de volgende btw aangifte. De correctie moet dan wel juist worden ingevuld bij iedere rubriek die vermeld staat op het aangifteformulier.

 

Het formulier om een suppletie aangifte te doen is te vinden door in te loggen op de website van de belastingdienst en daar onder Overige formulieren het formulier Suppletie aangifte te zoeken en in te vullen. Het versturen kan online gebeuren.

 

Maakt u gebruik van de kleine ondernemersregeling dan moet altijd gebruik worden gemaakt van een suppletie aangifte.

 

 

6-O