De kosten voor het verwerken van de administratie zijn sterk afhankelijk van de omvang ervan. Om deze reden kan alleen een prijs worden afgegeven nadat informatie over uw bedrijf bekend is.

Bent u ZZP'er en wilt u van tevoren weten waar u aan toe bent? Dan kunt u een kiezen voor een abonnement waarbij u een vast bedrag per maand betaalt dat afhankelijk is van het aantal facturen dat u verstuurd en ontvangt.

 

De werkzaamheden worden bij aanvang geïnventariseerd en de prijs wordt na berekening herleid tot een totaalbedrag op jaarbasis. Vervolgens wordt dit bedrag per kwartaal of indien gewenst per maand gefactureerd, tenzij er sprake is van het opstellen van de jaarrekening of aangifte belasting binnen drie maanden na aanmelding. Prijzen worden na een jaar geëvalueerd. Als hier aanleiding toe is zal een nieuw voorstel worden gedaan.

Het uurtarief voor advieswerkzaamheden bedraagt €75. Waar mogelijk wordt vooraf een prijs opgegeven zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

 

In het geval dat u wilt overstappen van administratiekantoor kan een voorschot voor de te verrichten werkzaamheden in rekening worden gebracht.